Kapsamlı bir gündemle toplanan TKİP V. Kongresi, iki haftayı bulan yoğun çalışmaları boyunca saptanmış tüm gündem maddeleri üzerine ayrıntılara inen tartışmalar yapmış ve yeni dönemde partiye yol gösterecek önemli sonuçlara ulaşmıştır.


TKİP V. Kongresi Açılış Konuşması

TKİP V. Kongresi’nde Cihan yoldaşın yaptığı açılış konuşmasının kısaltılmış kayıtlarıdır.

TKİP V. Kongresi sunumlarından...

Gelinen yerde tüm yetersizliklerine rağmen partimiz sınıf çalışmasında küçümsenmeyecek bir deneyim ve birikime sahiptir. 

TKİP V. Kongresi sunumu

Kongreye sınıf gündemi kapsamında sunulan yazılı metin bütünlüğü içinde temel noktaları içeriyor.

TKİP V. Kongresi sunumlarından...

Komünist hareketimiz, neredeyse siyasal mücadele sahnesinde yerini aldığı günden beri, bu alana dönük pratik bir müdahale içerisindedir.

TKİP V. Kongresi sunumlarından...

Liseli gençlik son yıllarda hareketli süreçlerden geçti. Bu süreç içerisinde kendi eylem tarzını ve biçimlerini yaratıp geliştirdi. 

TKİP V. Kongresi sunumlarından...

Emperyalistler ile işbirlikçilerinin bölgesel çapta yarattıkları mezhepsel kutuplaşma, AKP iktidarı eliyle işçi ve emekçilerin saflarına da taşınıyor.

TKİP V. Kongresi tutanaklarından...

Sınıf çalışmasında temelli sorunlarımızdan birisi, partinin toplam birikimine hakim olamamamız.

TKİP V. Kongresi sunumlarından...

İllegal-ihtilalci örgütlenme alanındaki bütün sorunları gelip tutarlılık sorununa, söz ile eylem, düşünce ile pratik arasındaki tutarlılığa bağlanmaktadır.

TKİP V. Kongresi tutanaklarından...

Bağımsız sınıf sendikası politikasını devrimci sınıf hareketi yaratma mücadelemizin araçlarından yalnızca biri olarak görebilmeliyiz.

TKİP V. Kongresi sunumlarından...

Kamu emekçileri hareketinin gerileme dönemi, Türkiye sol hareketinin de tasfiyeci rüzgarlara kapıldığı dönemdi.

TKİP V. Kongresi sunumlarından...

Parti olarak gençlik alanında da gençliğin mücadele potansiyelini kucaklayan devrimci bir odak olma hedefiyle hareket ediyoruz.